Προγραμματισμένες εργασίες και εφοδιασμός με τούβλα

Hotel Βόρεια Κέρκυρα

Τούβλα εξαιρετικής ποιότητας

Τούβλο εξαιρετικής ποιότητας με διάσταση 6x8x19 και βάρος (kg) 1
Περισσότερα
Τούβλο εξαιρετικής ποιότητας με διάσταση 8x8x19 και βάρος (kg) 1,2
Περισσότερα
Τούβλο εξαιρετικής ποιότητας με διάσταση 8x12x19 και βάρος (kg) 1,7
Περισσότερα
Τούβλο εξαιρετικής ποιότητας με διάσταση 9x14x33 και βάρος (kg) 3,5
Περισσότερα
Τούβλο εξαιρετικής ποιότητας με διάσταση 14x19x33 και βάρος (kg) 6
Περισσότερα
Τούβλο εξαιρετικής ποιότητας με διάσταση 19x20x25 και βάρος (kg) 7,5
Περισσότερα